aja*ife -RELCU Co^rhH tfMW ejft otótie«ri',H^ ^-V 'VAARWEL' Daar zat ze. -777r-s77^**&~7?*r77/' Tjjiiii,A 'fy""r pïy-% Su.^C-l«f5Vfe^ 1>U). ybw 1 ^UPoWEic HEW fS rfr AMie%&- flj..ri7, %c.a,ht'1.,/Ip.?, e^ereTt "iT?»ïJC:uïtStsr' !Rom3mïa Eenzaam op haar bed. Inééngedoken als een egeltje. Er was niemand die haar be greep. Dat nam ze ook niemand kwa lijk, want het was gewoon niet te begrij pen. Hij had haar in de steek gela ten, al wist hij daar niets van. De morgenstond had deze ochtend geen goud in de mond. Toen ze naar beneden was ge komen en de krant had open geslagen, zag ze het staan: 'AjAX VERKOOPT BRYAN* ROY AAN IN PROBLEMEN VERKEREND FOGGIA'. Het was de laatste tijd niet goed gegaan met Bryan Roy. Hij was door zijn coach uit de selectie gezet. Hij was niet goed genoeg meer. Hij mocht een nieuwe club zoeken. Die had hij dus nu gevonden. Ze had verwacht, dat ze heel blij voor hem zou zijn. Maar het viel tegen. Na afgelopen zondag had ze weer wat hoop gekregen. Bryan mocht na een lange tijd weer eens invallen. Zou hij dan toch bij Ajax blij ven? Het ging goed. Ze was in de wolken toen hij de voorzet gaf waaruit de gelijkmaker werd gescoord. Ze had weer hoop gekregen. Maar nu was hij dus weg. Weg was die fantastische voetballer. Weg was haar idool. Naar Ita lië. Ze had hem twee keer een brief geschrevende laatste pas kort geleden. Ze had ge schreven dat hij altijd haar idool zou blijven, ook al ging het slecht. Ze kreeg een kaart terug waarop hij haar bedankte voor de lieve brief. Dit had veel voor haar betekend, zoals ook haar dagboek. Daarin schreef ze brieven aan Bryan. Heel persoonlijke brie ven. Bijna een jaar lang had ze alles aan hem toevertrouwd. Ze had het gevoel dat hij haar begreep. Al zou hij haar dagboek nooit echt lezen. Bibberend en snikkend kroop ze onder de de kens en probeerde te sla pen. Plotseling schoot het door haar heen. Doe niet zo zielig. Dat deed hij toch ook niet! Ze knipte het licht aan en pakte haar dag boek. Ze schreef haar laatste brief aan Bryan Roy. Ze eindigde met het woord 'vaarwel'. Sentimenteel, maar toepasselijk. Vaarwel Bryan Roy. Vaarwel dagboek. Maar vooral, vaarwel droomwereld. Ze zou gaan leven in haar eigen wereld en niet in die van Bryan Roy. Ze zou aan zichzelf gaan Hilde Talstra denkenen niet alleen aan Bryan Roy. Ze deed het licht uit en kroop diep onder de dekens. Na regen komt zonneschijn, 'dacht ze'.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 33