HET JAAR SPELER I AJAJIIFE 1 Dennis Bergkamp, Mare Overmars en Danny Blind. Vorig jaar werden zij tij dens de afscheidswedstrijd van Dennis Bergkamp en Wim Jonk, respectievelijk eerste, tweede en derde in de verkiezing van Beste speler van het seizoen '92/'93. Ook dit seizoen zal er tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Heerenveen weer een speler met deze titel be kroond worden. Bovendien mag hij de Rinus Michels Trofee in ont vangst nemen. Nieuw is zelfs de uitverkiezing tot Meestbelovende speler. In de toekomst zullen er nog meer categorieën worden toe gevoegd. Leden die meedoen aan de verkiezing en hun stem hebben uitgebracht op de winnende speler, maken zelfs kans op een ontmoe ting met de voltallige selectie... waarde toevoegt voor de speler die de trofee in ontvangst neemt: Rinus Michels. De officiële huldiging van de Beste Ajax- speler van het seizoen '93/'94 heeft plaats tijdens een feestelijke avond die op maan dag 16 mei wordt gehouden in het nostal gische theater Carré in Amsterdam. De heie Ajax-selectie zal hierbij aanwezig zijn. Holland Casino zal als organisator van deze avond optreden. De Ajax Suppor tersvereniging kan over een beperkt aantal toegangskaarten beschikken. Onder de leden die de juiste speler heb ben gekozen en de antwoordkaart goed en volledig hebben ingevuld, zal een trekking worden verricht door notaris J. Bleke- molen. De leden die worden ingeloot, kunnen een kaart kopen. Afwijzen mag ook, er zal dan een volgend lid worden be naderd volgens een door de notaris vast gestelde volgorde. Dit is wel zo eerlijk. Zo maakt ieder lid evenveel kans. Holland Casino organiseert de verkiezing van de Ajax Speler van het Jaar via een antwoordstrook op de Ajax-pagina in het huis-aan-huisblad "De Echo". Elke twee weken worden de lezers van dit blad in de gelegenheid gesteld om de beste speler van de afgelopen twee weken te bepalen. Aan het einde van het seizoen worden alle punten bij elkaar geteld. Op die manier kan bepaald worden welke speler over het gehele seizoen als de beste uit de bus komt. Litmanen staat op dit moment nog op een eerste plaats, maar ook Louis van Gaal is genomineerd en dat is nieuw. Nog nooit in de geschiedenis van deze verkiezing is er een coach genomineerd. Maar er is al tijd een eerste keer. Op maandag 16 mei laat Holland Casino vanuit Carré heel Nederland weten welke Ajacied de Speler van het Jaar is gewor den. De totaaltelling leidt tot een objectieve vaststelling door alle Ajax-fans van de beste Ajax speler in een bepaald seizoen. In dit artikel is een antwoordkaart toegevoegd. Alleen door het volledig invullen van deze kaart (naam, adres, woon plaats, telefoonnummer en lidnummer) kan men opge nomen worden in de telling en in aanmerking komen voor een koopkaart voor 16 mei. De volgorde van binnenkomst is niet bepa lend. Ingevulde antwoordkaarten kunnen gestuurd worden naar het volgen de adres: Ajax Supportersvereniging, Ver kiezing Beste Speler, t.a.v. het secretariaat, postbus 94082, 1090 GB in Amsterdam. FOTO: LOUIS V.D. VUURST Voordat de Supportersvereniging bestond was er niet echt een blijk van waardering verbonden aan de verkiezing. Daar moest verandering in komen. Een speler moet nu eenmaal een trofee ontvangen. De naam van deze trofee is verbonden aan een per soon die zowel voor Ajax als voor het Ne derlands elftal veel betekend heeft en een

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 29