U S R R ajajufe VAN DE A J A X SUPPO R TERS V ERE N J G I jMs lid van de Ajax Supportersvereniging heeft u exclusief het voorrecht unieke Ajax-artikelen te bestellen, liet spreekt voor zich, dat wij onze leden deze kwali tatief hoogwaardige artikelen met een spe ciale supporterskorting aanbieden. Dit keer hebben wij een zeer speciale aan bieding voor u: de originele AJAX-BAD- SET. Deze prachtige kwaliteit bad- set is uitsluitend voor Ajax-supporters samengesteld en bestaat uit een snel drogend, dubbelgelusd BADLAKEN, een royaal formaat IIANDDOEK, een GAS- TENDOEK en een WASHAND. De kleur is wit en de set is voorzien van een gebor duurd Ajax-logo in de clubkleur. De winkelprijs van deze badset bedraagt f 129,95. U, als lid van de Ajax Supporters vereniging, betaalt echter slechts f 99,-. U kunt op de volgende wijze bestellen: maak f 99,- (of een veelvoud hiervan) over op bankrekening 54.83.91.394 of girore kening 385.892 t.n.v. Ajax Supporters vereniging te Amsterdam. Vergeet hier- bij niet uw liclnuiiiincr te vermelden!!! Uw bestelling wordt zo snel mogelijk bij u thuis afgeleverd. Voor vragen kunt u bellen met onze Ajax Supporters Infolijn: 020-69 36 602 \L D ITBREIDING GEZINSLEDEN Op verzoek van een aantal leden heeft het bestuur van de Ajax Supportersvereniging besloten om het aantal gezinsleden per hoofdlid uit te breiden. Was het dus vroe ger mogelijk om naast vader ook een kind lid te maken, vanaf nu kan het hoofdlid twee gezinsleden opgeven. Elk gezinslid betaalt per seizoen f 35,-. Deze prijs ligt vijftien gulden lager dan de contributie van het hoofdlid, omdat alleen het hoofdlid het Ajax Magazine gratis thuis ontvangt. ERVICEPUNT Voor leden met vragen over de Suppor tersvereniging is er sinds kort een service punt ingericht aan de stadszijde van het Ajax Stadion naast de Fanshop. Op werk dagen is het servicepunt geopend van 12.30 uur tot 14.30 uur en op wedstrijd dagen een uur voor en na afloop van elke wedstrijd tot 17.00 uur. TL TELETEXT Voor de thuiswedstrijden tegen Groningen en Heerenveen worden proeven gedaan met het kopen van toegangskaarten met de Ajax Supporters Clubcard bij verkoop punten van de Staatsloterij. Deze test wordt beperkt tot de leden die een toe gangskaart hebben geclaimd via het secre tariaat. Meer informatie hierover kan men lezen op RTL Teletextpagina 534. Ook kan men contact opnemen met de Ajax Sup porters Infolijn, telefoon: 06-350.200.01In het uiterste geval kan er gebeld worden naar het secretariaat: 020- 693.66.02. EMINDER Het zesde Ajax Supporters Toernooi wordt gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 mei. Spelers, technische staf en be stuursleden van Ajax zullen zelf een kijkje komen nemen op de wedstrijddagen om hun blijk van waardering voor de suppor ters te tonen. Exclusieve

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 23