INTERVIEW MET ROBERT GEHRING SEX VOOR DE WEDSTRIJD? "ALTIJD" AJAXUFE "Voordat ik bij Ajax kwam, heb ik bij AFC gevoetbald. Eerst als rechtsbuiten, later als mid-mid. Bij Ajax ben ik op dit moment rechtshalf." Is er veel verschil tussen AFC en AJAX? "Ja, bij Ajax train ik drie keer zoveel en ik krijg al mijn spul len, zoals schoenen, shirts en trainingsschoenen. Er is altijd een fysiotherapeut aanwezig en je kunt gebruik maken van een krachthonk. Het is het verschil tussen Ajax en iedere amateur club." Moet je veel opofferen voor je sport? "Ja, ik moet nu iedere dag trai nen, behalve op woensdag. Voor andere hobby's heb ik geen tijd. Mijn schoolwerk moet ik 's avonds doen en doordeweeks kan ik niets met mijn vrienden afspreken. Maar op zaterdag kan ik uitgaan en zondags moet ik veel leren." Wordt er bij Ajax veel op school gelet? "Je moet je bij Ajax altijd mel den voor de studiebegeleiding, want Ajax hecht veel waarde aan school. Als je je namelijk niet meldt voor de studiebege leiding wordt erover gespro ken met je. Ook als je school prestaties zo achteruit gaan dat de school ten koste van het voetballen gaat." Wat is er nog meer leuk aan Ajax, naast het voet ballen? "Nou, bijvoorbeeld tripjes naar het buitenland, zoals naar Ja pan. De eerste keer dat je met de ploeg in Ajax-pakken op het vliegveld staat, ben je heel trots. Later wordt dat wat ge woner." Wat wil je gaan doen als je geen profvoetballer wordt? "Ik zit in 6 VWO en wil in principe volgend jaar rechten studeren. Ik weet niet hoe het zal lopen. Voorlopig laat ik alles maar op me afkomen. Ik moet hard werken voor school, want ik wil graag iets achter de hand hebben. Ik heb het hier naar mijn zin en ga met plezier trai nen. Als het niets wordt, heb ik hier bij Ajax toch een leuke tijd gehad." Wie is je voorbeeld? "Ik ben eigenlijk het best te vergelijken met Aron Winter, ik speel ook controlerend. Mijn favoriete voetballer is Ro berto Baggio van Juventus." Ben je bijgelovig? "Nee. Het is wel zo dat ik op een wedstrijddag een vast pa troon aanhoud. Ik maak altijd zelf mijn broodje klaar en be reid me dan rustig voor op de wedstrijd." Je broertje Bobby speelt ook bij Ajax. Zijn jullie ver gelijkbare typen voetbal lers? "Helemaal niet. Bobby is veel sterker en groter voor zijn leeftijd, bovendien is hij spits en scoort veel. Ik bereid meer de doelpunten voor." Van welke trainer heb je het meest geleerd? "Bij AFC heb ik altijd aardige trainers gehad. Bij Ajax ben ik een paar maanden door Van der Lem getraind en nu is Co Adriaanse mijn trainer. Maar het langst ben ik door Spitz Kohn getraind. Dus van hem heb ik, denk ik, het meest op gestoken." Spreek je wel eens met Adriaanse over wat hij van jou verwacht? "Ja, in het begin van het sei zoen zei Adriaanse dat ik aan een aantal dingen moest wer ken. Aanvankelijk zag hij geen verbetering. Toen heb ik drie wedstrijden achter elkaar op de bank gezeten, daarna heb ik alles weer gespeeld." In de A-2 was je aanvoer der. In de A-I ben je dat niet meer. Is je rol binnen het elftal nu veranderd? "Nee hoor, niemand bij ons in het team is de baas. Je moet het met z'n elven doen." Hebben andere clubs zich wel eens bij jou gemeld? "Nee. Ik ben nog nooit door andere clubs benaderd, maar ik blijf toch het liefst bij Ajax. Als het dus niet lukt bij Ajax of een andere goede profclub, heb ik mijn school tenminste achter de hand. Ik ga dan het liefst bij de amateurs voetbal len en kies dan voor een maat schappelijke carrière." Sex voor de wedstrijd? "ALTIJD!!!" Bram van Barneveld Robert, bij welke club heb je gespeeld voor je bij Ajax kwam? FOTO: LOUIS V.D. VUURST

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 20