Reiniging èn beveiliging. aja*ife EEUWIGE LIEFDE ODE AAN MARC OVERMARS V/fcxtenHoe Van jongs af aan werd me be halve vitaminen, proteïnen en mineralen ook Ajax met de paplepel ingegoten. De vlinders in mijn buik ontstonden vlak voor de fameuze jaren zeven tig. Ik zou de waarheid geen eer aan doen als ik zou zeggen dat ik me nog iets van die glo rietijd kan herinneren. Ergens in het hoofd zitten nog wel wat vage flitsen van 'Sport in Beeld', zoals Studio Sport toentertijd werd genoemd. Maar met de jaren, de potjes Olvarit werden groter, is er steeds meer blijven hangen. De vlinders werden vervangen door echte eerste liefde en de band werd en wordt steeds sterker. Eigenlijk is het een absurd idee, dat de aantrekkingskracht nog steeds maar toeneemt. Als je het reeël bekijkt is er geen nor male verklaring te verzinnen. Om de zoveel tijd wordt je ge dwongen om aan een nieuwe wederhelft te wennen, want spelers en trainers vertrekken of stoppen en worden vervan gen door nieuwe. En ook de speelwijze wordt steeds ge avanceerder en professioneler. Maar wat is dat dan toch, dat elk jaar opnieuw op één of an dere mysterieuze manier een extra injectie "adoratie" wordt ingespoten, en je weer tot kin derlijke verliefdheid wordt ge dreven? Een mooi moment, zo als de boogbal van Cruyff tegen Haarlem? Een stijlvolle speler als Van 't Schip langs de rechter zijlijn? Of een prachtig doel punt, zoals de omhaal van Van Basten? Misschien wel, want telkens is er weer een nieuwe spanning die de relatie extra cachet geeft. Een verhouding met Ajax is waarschijnlijk het enige huwe lijk waarbij je elkaar trouw blijft tot de dood er op volgt. En vermoedelijk is het ook de enige verkering waarbij je niet in de verleiding wordt gebracht om vreemd te gaan. Elk alter natief is surrogaat. Zou je er ooit op uitgekeken raken? Danny Manasse Hij bestrijkt de groene velden. Verstijft, als hij de vijand vindt. Verspreidt in een moment, de verbijstering, de verbazing door zijn fabuleu ze sprint. Het gras buigt voor zijn voe ten. Het publiek scandeert zijn naam. Het geronk dat opstijgt naar de hemel, bevestigt keer op keer zijn faam. Met het doel duidelijk voor ogen, gedreven door ambities en met twijfels opzij. Komt hij waar hij komen wil. Hij is een voorbeeld voor mij. Want hij blijft dwalen in mijn gedachten. Doet mij beseffen waar ik mij bevind. Al zou ik zo graag anders wil len, ben ik ergens nog een kind? Geef mij vertrouwen in de toe komst. Vertrouwen in mijzelf. Weten wat ik bereiken wil. Zoals hij dat wist. Ajax's num mer elf. Hilde Talstra CSU Schoonmaak Efficiency B.V. CSU Recreatie B.V. CSU Service Q B.V. CSU Beveiliging B.V. CSU Food B.V. CSU Specialistische Reinigings Technieken B.V. Hoofdkantoor: Veghelsedijk 2, 5406 TE UDEN Tel.: 041 32 - 851 1 1 Fax.: 041 32 - 51455. (24 uur per dag bereikbaar)

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 17