REGIOHOOFDEN HEBBEN GROTE PLANNEN ENTHOUSIASME BIJ EERSTE KWARTAALMEETING IJlt"» REGIO NIEUWS telefoonlijnen te krijgen. Het punt van de bereikbaarheid heeft zeker onze hoogste prioriteit." Om de regiovertegenwoordigers enkele richtlijnen te geven bij het uitvoeren van hun taak, is er door de vereniging een Handboek samengesteld. Daarin staat on der andere wat niet mag, maar vooral wat wél mag. Want een regioteam wordt in veel dingen vrijgelaten. Zo worden de re gio's zelf verantwoordelijk voor de busrei zen naar thuiswedstrijden en mogen ze zelf bepalen welke activiteiten er plaats gaan vinden in hun regio. De ideeën lopen uiteen van een zeskamp tot ganzeborden, waarbij een stad fungeert als speelbord, en van voetvolleybal op het strand tot het ac tief leden werven op een jaarmarkt met behulp van de originele dubbeldekkerbus van de Supportersvereniging. In de bestuurskamer van Ajax klinkt een oorverdovend applaus. Zojuist heeft voor zitter Michael van Praag aan alle regiover tegenwoordigers op de eerste kwartaal meeting uitgelegd hoe belangrijk de Sup portersvereniging Ajax is. "Ajax vindt het van levensbelang dat er een goede, actieve supportersvereniging is om de band met de supporters te versterken. Want Ajax is niet van ons, niet van de spelers, maar van de mensen. En er is kennelijk behoefte bij de mensen om zich verbonden te voelen met deze club. Daarom is de regiostruc tuur ook zo'n fantastisch idee. En dat jullie dit werk willen doen, dat is super. Natuur- FOTO'S: LOUIS V.D. VUURST lijk zullen we jaloerse blikken krijgen, maar dat is logisch. Want wij zijn gewoon Ajax." Het is allemaal snel gegaan, vindt ook de voorzitter van Ajax. "Ik kan me nog goed herinneren hoe we twee jaar geleden za ten te brainstormen over een nieuwe sup portersvereniging. Nooit hadden we kun nen vermoeden dat we anderhalfjaar later bijna 22.000 leden zouden hebben." Om niet alleen landelijk actief te zijn, heeft Ajax dit seizoen de regiostructuur in het leven geroepen. Nog steeds uniek in Ne derland. Alle 27 regio's hebben een regio vertegenwoordiger, regio-assistenten en regio-vrijwilligers. Van Praag: "We gaan nu met het aantal leden mee in de vaart der volkeren. De regiovertegenwoordigers kunnen dat alleen nog maar versterken." Vol enthousiasme en met een onbegrens de inzet zijn de regiovertegenwoordigers aan de slag gegaan. Om met elkaar van ge dachten te wisselen is er een zogenaamde kwartaalmeeting in het leven geroepen. Op de eerste meeting is het tijd voor een korte evaluatie. De bereikbaarheid van het secretariaat blijkt een hekel punt. Jan Bus- kermolen, secretaris van de vereniging, geeft uitleg: "Door de enorme groei van het aantal leden was het behoorlijk hec tisch op het secretariaat. Er moest met een beperkt aantal mensen een vracht pa pier worden verwerkt. We zijn nu op zoek naar een nieuw onderkomen voor de Sup portersvereniging in de buurt van het nieuwe stadion. We hopen dan meerdere Mike Butter, regiomanager van Zuidholland Zuid, ontbrak op de Ajax-regio kaart van ons eerste nummer. Maar niet ge treurd, Mike stelt zich bij deze aan ons voor. REGIO ZUID HOLLAND ZUID Mike Butter Poolsterstraat 24B 3204 VK Spijkenisse Tel: 01880-18143

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 14