DE AJAX SUPPORTERS CLUBBOARD N V V M P E GEDICHT ajajufe VAN DE Aj AX SUP P O RT E R S VERENI G I OODZAKELIJK ATTRIBUUT VOOR DE ECHTE FANS Vanaf de oprichting van de supportersver eniging is begonnen met het uitgeven van een Ajax Supporters Clubpas als bewijs van lidmaatschap. Aan het begin van het lopende seizoen is dankbaar gebruik ge maakt van de mogelijkheid het lidmaat schap van de vereniging te koppelen aan de introductie van de Clubcard. In overleg met COTASS (zie ook de Column Van Praag) is de administratie aangepast aan de wensen en eisen van dit systeem. Daar mee heeft Ajax de eerste supportersvere niging die de Clubcard heeft ingevoerd. En met succes, want de leden zijn trots op hun bewijs van lidmaatschap. Wie zijn Ajax Supporters Clubcard kan tonen, bewijst aan de mensen in de omgeving dat ze erbij horen. ORMGEVING OORRANGSREGELING KAARTVERKOOP Met ingang van het nieuwe seizoen vervalt de claimregeling. Een aantal leden vreesde dat daarmee ook de voorkeursregeling zou verdwijnen. Dit is niet het geval. De Clubcard is voorzien van een code waarmee de centrale computer een lid van de Supportersvereniging Ajax kan herken nen. Seizoenkaarthouders hebben een an dere code. Door de computer te pro grammeren is het mogelijk de leden van de Ajax Supportersvereniging op bepaalde dagen het exclusieve voorrecht te gunnen toegangskaarten te kopen bij de verkoop punten van de Staatsloterij. Eén toegangs kaart per Clubcard en zolang de voorraad strekt. Een tweede kaartje kopen kan niet, omdat de Clubcard na de eerste aanschaf is geblokkeerd. u iTWfcDS TRIJPEN Leden die regelmatig uitwedstrijden van Ajax bezoeken, ontvangen een Clubcard met een specifieke code. De computer herkent deze code en geeft de bezitter een voorkeursbehandeling bij de aanschaf van kaarten voor uitwedstrijden. De vorm van de Clubcard is bepaald door mensen van buiten de vereniging. Voor het komende seizoen worden enkele aanpas singen doorgevoerd om een nog leukere Clubcard uit te geven. Inmiddels is de vormgeving goedgekeurd en is begonnen met de productie van de kaart voor het seizoen '94/'95. Als de contributie op tijd betaald is, ontvangt iedere supporter in augustus zijn Ajax Supporters Clubcard. Een Clubcard is geldig voor twee seizoe nen. De Ajax Supporters Clubcard heeft een geldigheidsduur van I jaar. Aan het be gin van elk seizoen (I juli), wordt een nieuwe Clubcard met een andere vormge ving aan de leden verstrekt. EERWAARDE De Ajax Clubcard heeft een meerwaarde. Ze dient niet alleen als instrument om toegangskaarten te kopen, maar wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Bij voorbeeld als toegangskaart voor de acti viteiten die op landelijke en regionale schaal worden georganiseerd. De kaart geeft daarnaast recht op 10% korting bij het aanschaffen van Ajax artikelen in de Fan shop bij het Ajax Stadion. Maar ook op gratis toegang in het Holland Casino Amsterdam. Dit zijn een paar van de voordelen die de Clubcard kan opleveren. Het bestuur van de SVA is continu bezig meer voordelen te verkrijgen bij het bedrijfsleven. ERSONALIA Eén keer per jaar ontvangt ieder lid zijn Clubcard. Zorg ervoor dat de naam goed staat geregistreerd op het secretariaat. Want er wordt geen tweede Card aange maakt als de naam verkeerd in de Club card is verwerkt. Bij vermissing moet dit direct worden gemeld. Het persoonlijke lidmaatschap nummer wordt dan geblokkeerd en er worden een nieuw nummer en Clubcard verstrekt. Op deze manier kan niemand bij de Staatloterij terecht voor het aanschaf fen van een toegangskaart die eigenlijk an deren toebehoort. EN NIEUW FENOMEEN Het COTASS systeem is net opgestart. Het is echter nu al duidelijk dat de Ajax Supporters Clubcard zal uitgroeien tot een fenomeen dat de service aan de voet balsupporters zal vergroten. Het is daarom een noodzakelijk attribuut voor elke echte supporter. Jan Buskermolen (door Bobby Haarms) EEN HALVE EEUW AJAX IK HEB GEWERKT MET RINUS EN METJOHAN EN PIET ACH, WERKEN WAS HET EIGENLIJK NIET WIE OP EEN VELD MAG LOPEN MET SJAAKIE DENNIS EN METVASCO MET FRANKIE, SCHIPPIE EN MARCO EN METJOHAN EN PIET DIE WERKT NIET, DIE GENIET EN NATUURLIJK KLEINE SIMON O, ZOALS'DIE SPELEN KON ALS SIMON SPEELDE SCHEEN DE ZON NOG WITTER WERDEN DAN DE SHIRTS VEEL RODER NOG DIE RODE BAAN EEN HALVE EEUW AJAX VOOR GROTE WOORDEN BEN IK NIET ZO'N MAN MAAR WAT IK WEL NU ZEGGEN WIL AJAX, DAAR HOU IK VAN

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 13