0 G in AJAJUFE u VA N DE AJ A X S UP PORTE R S V EREN I GING UTSIDE NEWS ITSTRALING ROOTSTE SUPPOR TERSVERENIGING 25000 22500 21000 20000 17500 15000 12500 10000 7500 5000 2500 0 l .->11 Sponsor duphar u Ondanks het feit dat ik al vanaf mijn ge boorte Ajax-fan ben, ben ik pas sinds twee maanden officieel Ajax-supporter. Met de Clubcard als eerste tastbaar bewijs hier van (waarmee je in een café niet kan beta len, maar wel gratis van kan drinken, over uitstraling gesproken!) wacht te ik met spanning en vol verwachting op het eerste exemplaar van Ajax-Life. En terecht! Het blad sprak me meteen aan. De vormgeving is erg fraai en de stukken bevatten precies datgene wat een Ajax-supporter wil weten over De club en zijn (ex-) spelers. Kortom, ik heb het blad snel en met plezier ge lezen. Robert van Oirschot. "De Ajax Supportersvereni ging, nööèööit meer in te halen." Vorig jaar leek deze slogan nog meer fictie dan realiteit. Maar inmiddels is de grens van 21.000 leden gepasseerd en is Ajax hier mee de grootste in Neder land. Had de Supportersver eniging eind dit jaar haar doelstelling bijgesteld naar 15.000 leden, voor de nieuwsjaarsreceptie was dit aantal al bereikt. Daarom gooit de Supportersvereni ging nu alle remmen los en gaat ze ervoor: 25.000 le den! Voor het einde van het seizoen moet dit gereali seerd worden. Ajax is de grootste Supportersvereni ging van Nederland en zal dat in de toekomst ook ze ker blijven. Nöööit meer in te halen, dus! v. uc-'wmri-u *«r» STEFAN w f PETTEjtSSON j, h lift is 04'frdxtam*- di- koswn- 1 wordwi KUf fo<vo ««kef druk)"- AJAX HEEFT ER EEN CLUBBLAD BIJ. DE NIEUWE 'concurrent' van het Ajax Magazine heet Ajax Life, verschijnt zes keer per jaar, wordt gratis toegezonden aan de leden van de supportersver eniging en Is te koop voor 5 gulden. De eerste editie van het blad ziet er uitstekend uit. Het staat boordevol informatie over Ajax-activiteiien, trainers en spelers, voorzitter Michael van Praag stipt in zijn column de 'positieve kentering' bij de Ajax-aanhang aan, Stefan Pettersson vertelt over zijn trainersambities en publiekslieveling Jari Uit manen doet lyrisch over zijn idool Maradona en over Ajax. 'Ajax is voetbal. Dit is altijd wat ik heb gewild,' aldus de Finse vedette. Voorzitter Jan Buskermolen van de Ajax Supportersvereniging: 'Onze club groeit spectaculair. Een klein jaar ge leden telden we 3500 leden, nu zijn er dat 15.500, waarmee we Feyenoord voorbij zijn ge streefd. De verwachting is dat dat aantal op het einde van dit seizoen 20.000 bedraagt. FOTO: LOUIS V.D. VUURST Penningmeester van de Supportersvereniging Ajax, de heer Pouw overhandigt een zogenaamd begun stigers-certificaat aan de heerj. Letschert, directeur van Duphar Nederland B.V. Als blijk van dank voor zijn gulle gift. Dhr. Letschert (links) en Theo Pouw.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 11