aja*ife VOETBAL KIJKERS merkje aan bijvoorbeeld Clarence Seedorf. Omdat ik uit Finland kom, heb ik harder moeten werken om überhaupt bij Ajax te kunnen komen. Als je hier al woont en een normaal leven leidt, is dat gemakkelijker." Litmanen leerde voetballen op straat, in de tuin, in parken en van zijn vader Olavi, een in zijn land beroemde ex-prof. Het niveau van het voetbal in Finland ligt volgens Lit manen niet erg hoog. "Naar competiewed- strijden komen maar 2 a 3000 mensen kij ken. Ik denk wel dat voetbal er als hobby de populairste sport is. Maar professionele prestaties blijven uit. Finland werd vijfde in zijn kwalificatiepoule. "Ér heerst geen voetbalcultuur in Finland. We hebben er geen voetbalsupporters, al leen maar voetbalkijkers. Als je er speelt hoor je niets van de tribunes komen. Het is stil. De mensen praten op de tribune wat met elkaar over het leven van alledag. En als er een doelpunt valt, zeggen ze 'o, goal, wie heeft hem gemaakt?" Het contact met de supporters van Ajax vindt Litmanen belangrijk. "Een paar maan den geleden ben ik nog op het supporters- toernooi geweest. Het is leuk om de sup porters ook op een andere manier te le ren kennen. Tijdens een wedstrijd sta ik op het veld en zij op de tribunes, leder heeft dan zo zijn rol. Op zo'n toernooi kunnen we elkaar echt leren kennen. Nee, persoonlijk ken ik nog niemand. Maar wel herken ik gezichten." Dat is al heel wat meer dan Litmanen er voer tijdens zijn eerste maanden in Am sterdam. "Ik zat drie maanden alleen in een hotelkamer, in een vreemd land met een onbekende taal. Ik kon er niet tegen om alleen in mijn hotelkamer te zitten en ging dan maar wat door de stad wandelen. Inmiddels woont hij samen met zijn vrien din en heeft hij al wat vrienden, "maar wel allemaal via het voetbal". Gevraagd naar zijn hoogtepunt tot nu toe in de voetballerij, beginnen de oogjes van Litmanen te glimmen. "Dat is Ajax." Alles van Ajax? "Ja, want Ajax is voetbal. Dit is wat ik altijd heb gewild." competitie, bij Reipas, HJK Helsinki en MyPa '47. Reeds op achttienjarige leeftijd debuteerde hij in het Finse elftal en een jaar later, in 1989, werd hij gekozen tot Fins voetballer van het jaar. "Ik ben echter niet een typisch Finse voetballer. Een Finse voetballer speelt op fysiek." "Ik beschouwde het voetbal in Finland niet als mijn werk. Het was puur een hobby. Hier merk ik pas dat het ook werk is. Dat is het verschil tussen mij en en de Neder landse voetballers. Die beschouwen het al als hun werk als ze zestien jaar oud zijn. Zo word je van jongs af aan opgevoed. Dat

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 7