t enn. r aja*ife HONDERD PUNTEN IS VEEL? DAN BEN JE EEN KANJER! HOEVEEL LEDEN ZIJN ER DAN? WELKE BELANGEN HEEFT DICK SCHOENAKER NU? IS ER LEVEN NA HET VOETBALLEN? HOE ZIET DAT ERUIT? BESCHIKT LUCKY-AJAX OVER EEN EIGEN RUIMTE IN HET STADION, WAAR JULLIE BIJ ELKAAR KOMEN? JE BENT EEN TIJDJE UIT BEELD GEWEEST, HOE WAS HET OM WEER TERUG TE ZIJN? ZIJN ER DAN VERSCHILLEN AAN TE GEVEN MET VROEGER EN NU? ZIE JE EEN VERSCHIL WAT BETREFT SUPPORTERS VAN TOEN EN NU? JE HEBT EEN RIJK EN WELBE STEED VOETBALLEVEN ACHTER JE LIGGEN. WAT IS IN DIE CAR RIÈRE JE MOOISTE ERVARING EN WAT BESCHOUW JE ALS EEN DIEPTEPUNT? in Ajax IDan heb je 105 punten verdiend. Het streven is honderd punten. Bij hon derd punten ben je Lucky." "We hebben ongeveer 50 leden en we hebben leden die buitengewoon lid zijn. Deze leden worden voorgedragen aan het bestuur van Lucky-Ajax en wij moeten het dan weer voordragen aan het grote Ajax- bestuur, of zij daarmee accoord gaan. In 1954 begon men met het betaalde voetbal. Joop Stoffelen heeft bijvoorbeeld voor die periode veel wedstrijden voor Ajax ge speeld en is dus buitengewoon lid. Voor waarde van Ajax is dat wij werkend lid zijn en dus ook contributie betalen. Als je de gereserveerde plaatsen op de eretribune en kunnen we gebruik maken van het spe lershome, de bestuurskamer en het spon sorhome. De binding met de spelers van nu, het bestuur en de sponsors is groot en voor ons belangrijk. We zijn allemaal Aja- cied. Het enige verschil is dat wij uitgevoet- bald zijn en andere belangen hebben." "Ja, natuurlijk. Het leven na het voetballen is langer dan de voetbalcarrière. Ik ben in mijn vak terecht gekomen door sport sponsoring. Dat was niet bij Ajax. Ik ben met voetballen gestopt bij Vitesse en kreeg een aanbod. Het was niet van tevo- I lijst van Lucky-Ajax ziet, dan ken je ze alle maal. Henk Groot, Bennie Muller, Sjaak Swart natuurlijk, Ruud Krol, Wim Suur- bier, Johnie Rep en ga zomaar door. Het zijn allemaal spelers, die een lange periode voor Ajax hebben gespeeld. En natuurlijk zijn er spelers die je uit het oog verliest, zoals Johan Neeskens. Maar als ze komen, is er plaats." "Nee, we hebben geen eigen ruimte. Alles is geënt op het nieuwe stadion. Daar krij gen we een eigen home en een eigen Luc ky-Ajax vak. De behuizing in het Ajax-sta- dion is klein. Op dit moment hebben we ren gepland, dat ik dit zou doen. Ik kreeg het aanbod en stapte erin. Diploma's ge haald en starten maar. En nu werk ik al ze ven jaar bij Polak, Roodhart en Uylings op de Stroombaan in Amstelveen. Dat is een makelaar in assurantiën. Ik ben daar samen met mijn collega, oud-Ajacied Peter van de Hengst, assurantie-adviseur." Geweldig. Of je nooit weg bent geweest. De ouwe ambiance en de entourage, alles is er weer. Je komt terug bij Ajax en het is ongelooflijk. Mensen die je dan weer tegen komt, die dan zeggen: 'hé leuk, ben je weer terug. Dus de binding is er weer helemaal. Ook de waardering komt weer terug. 'Dick weet je nog, in jouw tijd was het allemaal beter'. Ja, zo werkt dat nu eenmaal. Niet echt. Aan het speltype is niet veel ver anderd. Het is veel op techniek. Het is wel sneller geworden. Als je er zo over praat en denkt, dan komen de beelden van vroeger weer terug. Met Simon Tahamata, Lerby en Jesper Olsen. Dat was een leuke tijd." "Ja, zeker. Ik heb het voetbalvandalisme meegemaakt. Dat was niet leuk. In mijn tijd zijn ze begonnen met de gezinstribune. Toen was er weinig animo en was het vak bijna leeg. En kijk nu, de hele gezinstribune zit he lemaal vol. Ik vind het bij Ajax rustig. Prima supporters. Hebben allemaal een rood-wit Ajax-hart. En dat is prachtig. Je club steunen, ook in mindere wedstrijden, zo hoort dat. Ik ben echt trots op de Ajax-supporters. Het is net e'e'n grote familie. Prachtig." "De zes kampioenschappen die ik bij Ajax heb meegemaakt, dat zijn mooie momen ten geweest. Een ander mooi moment was de terugkeer van Johan Cruyff. Toen had den we een leuk team. Het dieptepunt was de uitschakeling door Nottingham Fo rest. We stonden op het randje van de fi nale." Dick kijkt mijmerend naar de foto's aan de muur en het dieptepunt in Engeland begint langzaam in zijn ogen weer te leven. Gestoord door het plotseling dicht slaan van een deur, kijkt hij op en begint weer te lachen. "Kijk, daar heb je Joop Stoffelen, één van de motors van Lucky-Ajax." En toen was er een stilte. Toch bleef ik met vragen zitten. Ik zou nog zoveel aan Dick willen vragen, maar mijn geest gaf nul aan. Misschien later. We drinken gedrieën nog een kop koffie en kletsen verder over Ajax. Is er dan niets anders dan Ajax? Volgens mij is er meer achter de horizon. Wie weet, mis schien kom ik daar ook nog weieens. Sneller dan mijn schaduw, voordat Dick en Joop er erg in hadden, was ik weer weg. Nico Smith

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 60