DE AIACIED VAN HET JAAR RINUS MICHELS TROFEE '93 - '94: AJAHIFE Al enkele jaren wordt de ver kiezing van de Ajax-speler van het seizoen georgani seerd door Look Mode. Deze firma is niet alleen sponsor van deze ver kiezing, maar ook betrokken bij de verkiezing van de 'Man of the Match'. WIE 0 WIE WORDT AJAX-SPE- LER VAN HET SEIZOEN 93/94 DENNIS BERGKAMP WIE? AJ Afgelopen seizoen hebben de Ajax Sup portersvereniging en Look Mode samen gewerkt bij het kiezen van de beste Ajax- speler van dat seizoen. Om de verkiezing een zekere waarde te geven, is op initiatief van de supportersvereniging de Rinus Mi- chels Trofee als aandenken ontworpen. Destijds is voor Rinus Michels gekozen omdat hij van grote waarde is geweest voor zowel Ajax als het Nederlands elftal. Verkozen worden tot Ajax-speler van het seizoen en daarvoor de Rinus Michels Tro fee ontvangen, betekent erkenning voor de betrokken spelers. De trofee vormt dus een blijvende herinnering voor de ge kozen speler. De eerste speler die de Rinus Michels Tro fee heeft ontvangen, was niemand minder dan Dennis Bergkamp. Na afloop van zijn laatste competitiewedstrijd voor Ajax kreeg hij de trofee uit naam van alle sup porters. Door alle festiviteiten rondom het af scheid van Wim Jonk en Dennis Bergkamp kreeg de uitreiking van de Trofee niet de aandacht die het verdient. Daarover was iedereen het na afloop over eens. Vandaar dat we in overleg met alle betrok ken partijen naar een andere, meer aan sprekende invulling zoeken voor de uitrei king van de trofee. Want ook aan het ein de van dit seizoen valt de uitreiking van de trofee helaas weer samen met het afscheid van een speler. In Ajax-Life 2 meer informatie over de wij ze waarop de verkiezing en bijbehorende uitreiking van de trofee zal plaatsvinden. Ook het afscheid van Stefan Petterson zal uitgebreid aan de orde komen. Uiteraard zijn suggesties altijd welkom. Deze kunnen worden gestuurd naar het secretariaat: Ajax Supportersvereniging Postbus 94082 1090 GB AMSTERDAM Mogelijk is je favoriet al bepaald. Dan wordt het geduld nog even op de proef gesteld. In nummer 2 van Ajax-Life wordt een antwoordkaart bijgesloten. Tijd ge noeg dus om een definitieve keuze te ma ken. Dennis Bergkamp speler van het seizoen '92 - '93.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 53