AJAH.IFE WjS&mwmBBfiui| ZITPLAATSEN Bettina Jacobs "Maar het zal inderdaad wel even duren voordat we de mensen hebben overtuigd van het nut van het hebben van een Clubcard." volg hebben dat deze bezoekers de vol gende keer wegblijven." Oldenhof denkt daarbij aan het incident tij dens de Europa Cup ll-wedstrijd Ajax - Be- siktas in het Olympisch Stadion, waar twee Turkse mannen met spandoek van het veld moesten worden gehaald. Maar denkt hij werkelijk dat mensen zich door de Club card veiliger gaan voelen? "De mensen voe len zich veiliger als ze merken dat het ook werkelijk veiliger wordt. De Clubcard is daar gewoon een uitstekend instrument voor. Maar het zal inderdaad wel even du ren voordat we de mensen hebben over tuigd van het nut van het hebben van een Clubcard," spreekt hij realistisch. De keuze voor Ajax als proefkonijn met betrekking tot de service van de Clubcard is volgens Oldenhof simpel te verklaren. "Ajax heeft in haar Supportersvereniging een unieke testgroep gevonden. Binnen kort kunnen waarschijnlijk 15.000 mensen verspreid over heel Nederland met hun Clubcard toegangskaarten kopen. Overi gens spreek ik liever van testfase dan van een experiment. Een experiment kan mis lukken en daardoor op de lange baan wor den geschoven. Dat is hier absoluut niet het geval. We zullen natuurlijk hier en daar nog wat knelpunten tegen komen, maar die zijn niet onoplosbaar." Oldenhof lijkt bijna niet te kunnen wach ten. "Vooral in combinatie met het nieuwe stadion verwacht ik heel veel van de Club card. Men kan straks kiezen uit 50.000 zit plaatsen. Elke plaats is uniek. Op het scherm in de winkel kan men kiezen waar men wil zitten en in het stadion wordt er op toegezien dat die verkochte plaats ook door de juiste persoon wordt ingenomen. Natuurlijk worden er door deze makke lijke manier van toegangskaarten kopen meer plaatsen verkocht, maar het zal ze ker niet zo zijn dat elke wedstrijd binnen enkele dagen is uitverkocht." Vanaf zijn achtste jaar voetbalt Maarten Ol denhof, die zegt dat hij het meer vindt dan een leuk spelletje. "Eigenlijk is het niet op papier te omschrijven hoe leuk voetbal is. Het is een gevoel. En het is niet alleen leuk om te doen, het is ook spannend om naar te kijken. Vooral naar het spel van Ajax." Dat gevoel wil Oldenhof dan ook over brengen op iedereen. "Het is niet alleen twee keer drie kwartier tegen een bal aan trappen. Voetbal is entertainment. Om de mensen daar optimaal van te laten genie ten, moet je ze het als club zo makkelijk mogelijk maken. Naast de service die de Clubcard biedt, moeten er goede zitplaat sen zijn. Mensen moeten makkelijk naar en van een stadion kunnen reizen en moeten voor, tijdens en na een wedstrijd een hapje kunnen eten. Het Amerika-effect van hele families relaxed op de tribune zal hier bin nen vijfjaar vanzelfsprekend zijn. Daar streeft Ajax naar."

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 46