DE AJAX CLUBCARD SERVICE SLEUTELWOORD AJAJtlFE DE EERSTE BARCODE COTASS Ajax gaat dit seizoen als eerste voetbal club in Nederland beginnen met de ver koop van kaarten via een Clubcard. In april zal dit experiment waarschijnlijk van start gaan. Door heel Nederland worden om te beginnen 200 verkooppunten van de Staatsloterij aangewezen waar leden van de Ajax Supportersvereniging op ver toon van de Clubcard toegangskaarten kunnen kopen voor thuiswedstrijden van Ajax. Het ligt in de bedoeling dat het aan tal verkooppunten in de toekomst zal worden uitgebreid en dat alle houders van de Clubcard zowel voor uit- als thuiswed strijden in heel Nederland kaarten kunnen kopen. Alle clubs uit de eredivisie gaan over enige tijd gebruik maken van deze Clubcard. Maarten Oldenhof (32), financi eel directeur bij Ajax, is ondere andere belast met de totstandkoming van dit unie ke pasje. "Ik heb hoge verwachtingen van de Clubcard. Het is een heel belangrijke stap ter verbetering van het produkt voet bal." Service. Dat is volgens Oldenhof het sleu telwoord als het gaat om de Clubcard. Het kleine kaartje ter grootte van een bank- of giropas moet de band tussen Ajax en haar supporters versterken. Met de nadruk op versterken, want Ajax en het voetbal in het algemeen hebben de laatste tijd niet te klagen over belangstelling. "De laatste vier jaar zit het voetbal weer in een opgaande lijn. Er zijn veel meer toeschouwers en de stemming in de stadions wordt steeds be ter. We zullen wel steeds nieuwe dingen moeten ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven. De Clubcard is er daar een van," vertelt Oldenhof. Om supporters uit het hele land dichter bij de club te halen breidt Ajax daarom haar service uit door het mensen uit heel Nederland makkelijker te maken om toe gangskaarten te kopen. Oldenhof: "Moest men voorheen tientallen kilometers reizen om bij de bekende voorverkoopadressen kaarten te kopen, over enige tijd doet men dat bij het winkelcentrum om de hoek." Elke Clubcard is voorzien van een barco de. Een ingenieus computersysteem zal zorg gaan dragen voor de organisatie van deze kaartdistributie a la 21e eeuw. "In de winkel haalt men de Clubcard door een scanner. Men tikt het gewenste kaartje in en de computer geeft aan de centrale computer bij Ajax door dat dat kaartje al Het initiatief tot de Clubcard is uitgegaan van Ajax, Feyenoord, FC Groningen en PSV. Vertegenwoordigers van deze clubs zijn drie jaar geleden ondergebracht in de Stichting COTASS (Club Geori├źnteerd Ticketing en Autorisatie Systeem). Deze stichting is opgericht om een geautomati seerde toegangscontrole te ontwikkelen. Want behalve het uitbreiden van de ser vice, die elke club op zijn eigen manier mag invullen, telt het veiligheidsaspect tij dens en rondom wedstrijden minstens even zwaar. In de toekomst heeft iedereen een Clubcard nodig om een stadion in te "Het is een heel belangrijke stap ter verbe tering van het produkt voetbal." komen. Elke bezoeker wordt gere gistreerd. Blijkt er iets mis te gaan, dan kan de kaart worden geblokkeerd. "Deze registratie heeft twee voordelen," verklaart Oldenhof, die zelf in het vierde van Ajax voetbalt. "We weten wie de sup porters zijn, zodat we onze activiteiten op de juiste doelgroep kunnen richten. Bo vendien zal het produkt voetbal door de registratie nog veiliger worden. Want pas als je een produkt aantrekkelijk maakt, gaan er mensen naar toe. We streven er naar om veel meer incidentele bezoekers naar het stadion te halen en ook te behou den. Vervelende incidenten kunnen tot ge- "Ik belde en zei: "Mij moet je hebben." Daarna was het zo rond." verkocht is. Zo kunnen er nooit dubbele kaarten worden verkocht", aldus Olden hof. Maarten Oldenhof studeerde bedrijfskun de in Groningen. Twee jaar geleden begon hij als financieel directeur bij Ajax na het lezen van een artikel in NRC Handelsblad waar tussen de regels door stond te lezen dat men iemand voor die functie zocht. "Ik belde en zei: "Mij moet je hebben." Daarna was het zo rond." De Clubcard is er in drie verschillende uit voeringen. Leden van de Supportersvere niging en seizoenkaarthouders beschikken automatisch over de Ajax Clubcard. Nieu we leden krijgen na betaling een Suppor ters Clubcard thuisgestuurd. Een seizoen kaart van Ajax is ook een Clubcard. Sei zoenkaarthouders die lid worden van de Ajax Supportersvereniging ontvangen als bewijs van lidmaatschap de Ajax Suppor terspas. Deze pas is geen Clubcard omdat de seizoenkaart hier in al voorziet. Daarnaast kan men voor tien gulden een gewone Clubcard kopen. Deze is twee jaar geldig.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 45