RWTjlVMisr AJAX-MINI'S aja*ife Ajax'in hocasi Van Gaal Be§ikta§'i cózememis!.. Röporta] M4C T Dizi yazi OHEïSEÜSf I OPEN DAG Yardimcisiyla birlikte izledicji Kar?iyaka magnda Kara Kartal, Hollandali galistncaya fikir vermemi§! CLUBCARD [FOTO i 11 EK1M 1993 PAZARTÏSI Een jongensdroom viel op de open dag van Ajax in duigen. Dagen van tevoren was mijn ei gen voetbalfanaat van acht jaar al bezig om van 'zijn' open dag een feest te maken. De hele buurt moest het weten; Robin ging naar Ajax. Speciaal voet baltijdschrift gekocht voor alle handtekeningen die hij zeker wel van de spelers zou krijgen. Maar oh, oh, wat een teleur stelling. Al die mensen, al die grote ke rels die kleine kinderen opzij duwden. Niemand hield reke ning met elkaar. Anderhalf uur hebben we in het spelershome staan wachten, omdat die on behouwen boerenkerels zo no dig moesten. Alsof die nog nooit een spelershome hebben gezien. Platgedrukt en gedesil lusioneerd zijn we in de middag maar naar Artis gegaan. Jam mer, dit hadden we zeker niet verwacht. Ajax-fan blijft mijn zoon zeker, want Ajax is en blijft zijn club, maar dan in sportief opzicht. Misschien is het een idee om eens een speciale open dag voor kinderen te organiseren. Een supportersvereniging is er tenslotte voor de supporters en neem van mij aan dat er heel veel kinderen supporter zijn. En daar is mijn zoon er een van. Namens mijn zoon Robin, Mary van Wijnbergen, Ermelo Ik, Tanja van Bon, 16 jaar, spaar alles van Mare Overmars. Foto's, inter views, posters, alles is welkom. Ruilmateriaal of eventuele ver goeding na overleg. Adres: Berkenstraat 34, 6851 HM Huissen. Mijn naam is Jeroen Geradts, ik ben 10 jaar en ik zoek alles wat met Ajax te maken heeft. Heb je materiaal dub bel, stuur het dan alsjeblieft op naar: Gruttostraat 60, 6942 KH Didam. Ik ben in het bezit van en kele interessante items over Ajax. Ik zou deze graag willen verkopen, mits er een goede prijs tegenoverstaat. Taxatie: minimaal fl. 750,- Het pakket omvat het volgende: Originele jaargangen van het 'Ajax-Clubnieuws' uit de sei zoenen 1916-1917, 1917-1918 en 1918-1919. Deze jaargangen zijn ingebonden en verkeren in uitstekende staat. Twee originele score-boekjes behorende bij twee van boven genoemde jaargangen. Een krantenartikel uit de Tele graaf van 19 juni 1919 over een reis van het eerste elftal van Ajax naar Scandinavië, waar gespeeld moest worden tegen een Deense selectie. Een artikel uit de Revue van augustus 1965 over het elftal van Ajax voor de aanvang van het nieuwe seizoen. Reacties richten aan: W.J.D. Schuring, De ene student blijkt suppor ter te zijn van Besiktas, de an der van FenerBahce. Ik, op mijn beurt, laat trots mijn Ajax Clubcard zien. Ze vinden het pasje mooi. Eenmaal aangeko men bij het stadion nemen ze me mee naar de achterkant van de eretribune. De ene stu dent begint in het Turks te pra ten tegen een man met strop das (bobo?). Er komen er nog twee bij. Ik moet mijn Ajax Clubcard laten zien. Vanaf dat moment word ik als een vorst behandeld. Ik krijg thee, een goede zitplaats en al lemaal voor niks. Alleen omdat ik in het bezit ben van de Ajax Clubcard. BesMasm Avrupa Kupe Ga- jjf nanrfmaz otajlerde noter !u- kplerfnm ikno turundaki rat- tan ve de Be§Jktas'i butun kïbi AjaxtnTeknik Menacen yónterivte «xeteyen Var Ga- --------- -i;a-atanGwa/igok ióyterken, 'Böyle Sisincia ya - gSSiS hSJ^oMu Casuslar Inonü'de isbasinda pdarda okJuQunu soyteyerak Ka- goxxi Madidayi ise sak at oklu- Be$ikta$'i 90 dakika gok siki sekiide inceleyen ve de not gamak yamöar verdi gum x?n göremesSrrf dedi alan Ajatfn tekmk patronu Van Gaai renk vermeck Een zaterdagavond in oktober. Na de hele dag bazaars en moskeeën in Istanbul te heb ben bezocht, heb ik zin om naar een voetbalwedstrijd te gaan. Natuurlijk die van Besik tas. De tweede tegenstander van Ajax in de Europa Cup 2 moet die avond aantreden te gen Karsi Yaka. Onderweg in Istanbul aan twee studenten de weg gevraagd naar het voetbal stadion. Ze lopen mee. Onder weg praten we over voetbal. Een paar minuten voor het be gin van de wedstrijd hoor ik Nederlandse stemmen. Ik draai me om en wat zie ik? Louis van Gaal en Ton Pronk zitten ach ter me. Fotografen en camera ploegen omringen ons. Voor mij was dit een van de mooiste momenten van de vakantie. De volgende dag stond ik sa men met Van Gaal en Pronk op een foto in een Turkse krant. Dus je ziet maar wat voor voordeel je hebt met een Ajax Clubcard. H. Duinkerken Hoogeveen Met een Ajax-clubcard in een Turkse krant

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 39