EDACTIE AJAHFE aja*ife 59 IPÜ li Al IV) ^en n'euw hoofdstuk in de historie van Ajax en haar H\Jill wlaPlS# supporters. Zo mogen we deze eerste editie van Ajax- jari Litmanen 4 '-'^e dest noemen- Een mijlpaal zeker voor de suppor- een interview tersvereniging. Want wat is het allemaal snel gegaan. Ilets meer dan anderhalfjaar na de oprichting, in mei 1992, telt de ASV meer dan dertienduizend leden. Er veren?ging3P°rterS~ ziin in die korte Periode tal van activiteiten ontplooid. En nu presenteren we zelfs ons eigen blad. Op de stip IH met Danny Blind Ajax-Life. Een blad voor de supporters. Dat in de eer- R ste plaats. Een blad met wetenswaardigheden over spe- Limburg IO Iers en trainers, met nieuws over de supportersvereni- een impressie ging, over activiteiten en andere zaken die Ajax-sup- "73 porters na aan het hart liggen. vereniging Natuurlijk zijn er wat aanloopproblemen geweest. Die zijn niet te vermijden. Zelfs niet bij Ajax. Tussen het Citaten AD jdee voor dit blad en de uitvoering van die plannen zat uit de Media relatief weinig tijd. Die is optimaal benut om een blad Stefan te produceren dat er zijn mag. Met in dit nummer nog Pettersson AO vooral veel nieuws over de supportersvereniging. cover-story Want we willen graag laten weten waar we mee bezig Regio- zijn. Ook dat is in het belang van de supporters. iegiover deling s.v. |v|aar er js natuurlijk meer. Het verhaal van Stefan Pet- ■y? tersson. Een echte Ajacied, zoals de volgepakte Meer VanUpraa 'iem on'an§s no§ ''et weten- Maar de geliefde Zweed an 'aa§ vertrekt. Ajax-Life vroeg hem naar de achtergronden Supporters- «JQ van dat besluit. En Jari Litmanen, de nieuwe publiekslie praat JO veling. Hij vertelt over Finland, zijn omzwervingen Danny Blind staat op de stip, een rubriek waarin spe- de rubriek van voerder bespeurt een positieve kentering bij het Ajax- en voor publiek. Voorzitter Michael van Praag doet zijn verhaal jonge supporters jn een column en voor de jongste supporters is er de Het nieuwe rn jeugdhoek. Te veel om op te noemen eigenlijk. Lees stadion 3/ het zelf. De redactie wenst U daarbij veel plezier, eindelijk bouwen! Secretariaat AD van de Supporters- structuur en nog veel meer r r, A. interessante info door EuroPa en z n liefde voor Alax" Clubcard 45 Een pittige column van onze door en voor Ajax 'numero uno' Michael van Praag vormt een vast on- JU derdeel in Ajax life. Busreizen TU snel en comfortabel naar het stadion Parma SI de gevaarlijkste tegenstander Speler van het jaar 33 1993 was zijn jaar! Jeugdhoek 54 Iers vragen van supporters beantwoorden. De aan- FOTO: LOUIS V.D. VUURST Lucky Ajax ËjjjÈk OFFICIEEL ORGAAN VAN DE \®^AJAX SUPPORTERSVERENIGING I e jaargang nummer Ijanuari 1994 Ajax Life verschijnt 6 keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van de Supportervereniging Ajax. Redactieadres Ajax Life, Postbus 94082, 1090 GB Amsterdam telefoon 020-6936602 telefax 020-6656978 Kernredactie Ajax-Life David Endt (adviezen) Nico Smith (coördinator) Claudio Casansta (eindredacteur) Marcel van Hoof Bettina Jacobs Jeroen Kleijne Gilberto Calcio Jeugdredactie en overige medewerkers Bram van Barneveld Jacqueline Dielemans Hans Henrotte Majanka Keijer Annerieke Kroeze Math Wijnands Eric de Jager Michel Herpers Fotografie Louis van de Vuurst e.a. Uitgever Bosch Keuning nv Postbus 13740 AA Baarn Telefoon 02154-82311 Telefax 02154-11431 Losse verkoop Ajax-Life is te koop bij geslecteerde boek handels. Losse nummers zijn te bestellen bij de uitgever door overmaking van 5,- per nummer en 3,- aan verzendkosten op rekeningnummer 55.27.20.674 t.n.v. Ajax-Life. Ledenadministratie Postbus 94082 1090 GB Amsterdam Telefoon 020-6936602 Ajax Supporters Info lijn 06.350.200.01 ^Ontwerp Bosch Keuning (Ronald Wassink) Vormgeving, zetwerk, lithografie, druk en afwerking Grafische bedrijven Bosch Keuning Postbus I, 3740 AA Baarn Advertentie-exploitatie Fatima van Dorresteijn, telefoon 02154-82348 Thea Warmer, telefoon 02154-82340 Grafische Bedrijven Bosch Keuning Postbus 13740 AA Baarn Telefax: 02154-82344 Jan Buskermolen, Telefoon 055-212130 Papier Ajax Life wordt gedrukt op Perseus papier met triplecoating van Bührmann-Ubbens Supportersvereniging Ajax Bosch Keuning nv

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 3