GEEN AFSCHEID NEMEN... AJAÏIIFE VEEL VRIJE TIJD GEEN TRAINER "Als een team succesvol is, maakt het weinig uit of een of twee spelers minder goed spe len." Een goed moment om terug te gaan, zo ziet Stefan Pettersson zijn naderende ver trek aan het eind van dit seizoen. "Ik kan dan in ieder geval nog een paar jaar voet ballen in Zweden. Wat dat betreft kan ik beter te vroeg dan te laat teruggaan. Ik verlang best wel een beetje terug naar mijn geboorteland en vind het uiteraard leuk om daar weer te gaan wonen. Het is een prettig land, een stuk ruimer dan Ne derland." Ook zijn zesjarig verblijf in Nederland - om precies te zijn in Diemen-Noord - is de Zweed echter uitstekend bevallen. "Amsterdam is een mooie en gezellige stad. En de mensen die wij hier zijn tegen gekomen, zijn heel aardig en makkelijk. Ik denk wel dat ik Nederland zal missen, maar dat soort dingen ga je pas echt be seffen als je alweer een paar maanden te rug bent." Dat hij enkel en alleen vanwege de toe komst van zijn twee jonge kinderen terug keert naar Zweden, bestrijdt Stefan Pet tersson. "Dat is voor mij bijzaak. Maar als je eenmaal overweegt om terug te gaan, speelt dat wel een rol. Nu weggaan komt goed uit, want mijn oudste dochter kan dan meteen in het eerste jaar van de Zweedse lagere school beginnen en dat vind ik best wel belangrijk." Pettersson staat bekend als een echte fa milieman. Zo wordt hij op zonnige dagen regelmatig met zijn kinderen in Artis gesig naleerd. De blonde spits vind het leuk om veel tijd met zijn kinderen door te bren gen. "Wat ik dan met ze doe? Niks bijzon ders. Als voetballer heb je nu eenmaal veel vrije tijd en dat maakt het makkelijker om tijd en aandacht aan je kinderen te beste den." Echte hobby's heeft Pettersson niet vol gens eigen zeggen, behalve dan het spelen van golf, iets dat hij gemeen heeft met bij voorbeeld Marco van Basten. "Ongeveer tien jaar geleden heb ik voor het eerst golf gespeeld in Zweden en ik vond het me teen leuk. Sinds die tijd golf ik een paar keer per jaar. Golf is echter een sport die je goed moet bijhouden, anders ga je niet echt vooruit. Sinds afgelopen zomer doe ik het wat regelmatiger en het is leuk om het resultaat daarvan te merken." Stefan Pettersson is daarnaast iemand die zeker niet blind is voor de dingen die zich afspelen buiten de voetbalwereld. "Ik lees kranten, kijk naar het journaal, dus ik pro beer wel te volgen wat er in de wereld ge beurt. Je schrikt dan eigenlijk van alles wat je ziet en leest: oorlogen, hongersnood, milieuvervuiling. Het is soms zo veel dat je het niet meer kunt bevatten. Het lijkt wel of het nooit ophoudt." Over zijn eigen toekomst heeft de blonde spits nog geen vastomlijnde ideeën. "Als ik terugkeer naar Gothenburg, teken ik waarschijnlijk een contract voor twee- eneenhalf jaar en daarna zie ik wel weer verder. Ik heb al wel nagedacht over wat ik na mijn voetbalcarrière wil gaan doen, maar op dit moment weet ik het nog niet precies. De komende jaren neem ik rustig de tijd om naar iets te zoeken wat bij me past. Een baan in de richting van de p.r. lijkt me wel leuk. Ik denk niet dat het iets voor mij is om bijvoorbeeld trainer te worden."

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 27