EVEN VOORSTELLEN: HET SECRETARIAAT AJAJIIFE SUPPORTERSVERENIGING Een supportersvereniging met meer dan dertiendui zend leden vergt nogal wat organisatie. Daarom wordt er ach ter de schermen hard gewerkt door de medewerkers van het se cretariaat, dat bestaat uit vier vas te medewerkers en een aantal en thousiaste vrijwilligers. We stellen ze even kort voor. Hans Fleurbaaij is veertig jaar en woont in zijn geboortestad Amsterdam. Hij is nog niet zo lang lid van de supportersvereni ging. "Ik ben pas lid geworden op het mo ment dat ik hier ging werken. Dat was op I december..." Voordat hij bij het secreta riaat terechtkwam heeft Hans de meest uiteenlopende banen gehad: in de admini stratie bij de sociale dienst, als boekhou der en ook nog eens vijfjaar in een café. Het werk bij de supportersvereniging noemt hij "de baan van z'n leven". Het is natuurlijk de perfecte plek voor een Ajax- supporter. Hans bezoekt dan ook regel matig De Meer, waar hij dit seizoen nog geen wedstrijd gemist heeft. Hans Fleurbaaij vervult op het secretari aat de functie van 'bureau-manager'. Dat houdt onder andere in dat hij zorgt voor de coördinatie van de administratie. Hij is 'vraagbaak' voor de regiovertegenwoordi gers en brengt verslag uit aan het bestuur. Op het moment verdiept hij zich in het computersysteem, want het is de bedoe- met de nodige ergernis, maar dat moet je maar op de koop toe nemen." Paul Esajas is 29 jaar geleden geboren in Paramaribo en woont nu in Amsterdam. Hij werkt een jaar op het secretariaat van de supportersvereniging. Paul werkte eerst bij het supporters project en verricht nu administratief werk voor het secretariaat. "Het werk bestaat vooral uit het inschrijven van nieuwe leden en verwerken van claimformulieren. Ver der helpen we de mensen die bellen met vragen. De meeste vragen komen van mensen die lid willen worden. Die willen dan weten hoe ze zich kunnen opgeven en hoe ze de contributie moeten betalen." Ook Paul Esajas vindt het leuk werk. "Ik heb het hier prima naar m'n zin. Het zijn leuke collega's, die stuk voor stuk het werk levendig houden. Er wordt hier veel gelachen." Ajax staat bij Paul voor kwaliteit en mooi voetbal. Als hij even tijd heeft, zoekt Paul het stadion dan ook op voor een mid dagje Ajax. "Maar dat lukt niet altijd, want ik voetbal zelf ook op zondag." Margaret Marten is 41 jaar en woont in Amsterdam. Zij is sinds één jaar lid en be gon als vrijwilligster bij het secretariaat. Na drie maanden kreeg zij het werk als vaste baan aangeboden. "Het is voornamelijk administratief werk, zoals het opsturen van aanmeldings formulieren, het verwerken van nieuwe aanmeldingen en het versturen van wel- komstbrieven voor de nieuwbakken leden van de Ajax supportersvereniging. Maar ook het bijhouden van de claims voor kaartjes en de aanbetalingen daarvoor." Margaret vindt haar werk leuk om te doen. "Het is soms wat eentonig, maar dat hoort af en toe nu eenmaal bij administra tief werk." Het secretariaat beantwoordt veel vra gen van leden. Vooral voor grote wedstrij den als Ajax - Feyenoord bellen de suppor ters vaak. "Dan gaat het vooral om kaar tjes. De mensen hebben vragen over het invullen van het claimformulier of willen weten wanneer ze de kaartjes ontvangen." Margaret denkt bij Ajax aan iets groots. Ze houdt wel van Ajax, maar is verder niet zo'n grote voetbalfan. "Ik ga bijna nooit naar het stadion. Ik volg het voetbal na tuurlijk wel, via de televisie en de kranten." Lezen is dan ook één van haar grootste hobby's, samen met muziek luisteren, fiet sen en zwemmen. Hoewel ze dat laatste lie ver op haar geboorte-eiland Curapao doet. Met de wedstrijd Ajax-Twente van vorig sei zoen nog vers in het geheugen kunnen wij haar daarin alleen maar gelijk geven! Frans Perlot is 41 jaar en geboren in Amsterdam, waar hij nog steeds woont. Hij werkt voor het Ajaxsupportersproject. Dat is een sociaal project waarbij activitei ten worden ondernomen voor en met de Ajax-supporters. Zo organiseert het pro ject mede het supporterstoernooi. Eén van de meest opvallende activiteiten was het opknappen van het Olympisch Stadion vorig seizoen, waarbij Amsterdamse jon geren de betonnen bak van een kleurtje voorzagen. Veel taken van het project en de sup portersvereniging lopen parallel, dus Frans zit altijd op het secretariaat. Bovendien is hij regiovertegenwoordiger voor de regio Groot-Amsterdam. "Het is leuk werk met leuke collega's. Het is hier elke dag feest". Frans Perlot gaat naar alle wedstrijden, zowel uit als thuis, want: "Ajax is kunst". Eric de Jager ling dat hij daar in de toekomst ook meer aan gaat werken. Op het secretariaat maakt de bureau manager soms vreemde dingen mee. "Er worden wel eens vragen gesteld waarvan je dubbel van de lach over je bureau rolt. Maar daar zitten we óók voor. En als je bij de sociale dienst hebt gewerkt, heb je alle vreemde vragen al een keer gehoord!" "Als ik Ajax moet omschrijven dan denk ik aan het mooie t-shirt waar 'Ajax is art' op staat. Zo is het. In de rest van Neder land wordt gevoetbald, maar bij Ajax zie je kunst. Dat gaat soms wel eens gepaard V.l.n.r. Paul Esajas, Hans Fleurbaaij, Marjan Koot, Frans Perlot, Theo Mulders (met pet), Margaret Marten en Nico Pover.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 23