Het verstand van autorijden ■m Nu 26,80 voordeel op een Auto- Week jaarabonnement. Zouden ze nou echt alleen maar verstand van voetballen hebben? Ja, als je zo langs de Ajax tribunes kijkt, dan zit er natuurlijk een zee aan verstand van voetbal. (AJAX voetbal natuurlijk. Want er is maar één soort voetbal dat de moeite waard is om verstand van te hebben!) Maar kijk nu ook eens even buiten bet stadion naar die zee van auto's. De conclusie is duidelijk: Ajax supporters hebben ook nog ver stand van autorijden! Komt dat even goed uit. Want speciaal voor Ajax supporters beeft AufoWeek nu een schitterende aanbieding: maar liefst 26,80 korting op een jaarabonnement! Dus: meteen profiteren. Zodat je voortaan ook "Het verstand van autorij den" op (Amsterdams) peil kan houden! Stuur deze bon in een gesloten envelop zonder postzegel naar: AufoWeek, Antwoord-nummer 50.200, 2000 VK Haarlem. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart. Prijswijzigingen voorbehouden.Deze speciale aanbieding is alleen geldig als u de afgelopen 6 maan den geen abonnement op AufoWeek hebt gehad en u deze bon binnen twee maanden na datering van dit nummer inzendt. Ik neem (tot wederopzegging) een abonne ment op AwtoWeek voor tenminste een jaar. In plaats van het normale bedrag van 111,80 betaal ik slechts 85,- Naam: sasè Adres: fs| Postcode: Woonplaats: 0040 AAB 1

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 22