Baantjeh B&AKTJER 1 SMSfct; B/untjer Öefjockende minnaar!; de dood RuirrjER BkAsmR Bmntp /oe Cock BaAirfJljü Defjoeken een strop voorBobbf Bah Defjocbenhet lijk inde kerstnacht 3e Hoeken BitASiTJES POU\T:\* Nu 40 zaken opgelost DeTJoekenhetliJk op retour kSTJER DeljöOïea een| dodelijke BreigmgH ftuwrjwi fftASTJER Be 8 soek en de oekeneen BeSSoek en net dood van een doel in de dniveis lompiot van de

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 20