HET FANATISME FRATSEN VAN DE LIMBURGSE SUPPORTER: •EENS AJAX, AJAjtlFE et Ajax-gevoel. Kennen al leen de echte Amsterdam- H mers dat? Nee hoor, roe pen de vele supporters van buiten 'Mokum'. En ze voegen de daad bij het woord. Want ze moeten zich heel wat moeite getroosten en kos ten maken om een wedstrijd van hun favoriete club te bezoeken. Na het werk of de school even met de tram naar het stadion is er niet bij. Neem de Limburgse fans. Lif ten, treinen of zelfs op de brom mer richting 's lands hoofdstad. Voor velen is het een ware onder neming. Een spannend avontuur zelfs, zo leert een rondvraag. 18 Het verhaal van John en Bert uit een Zuid limburgs dorp lijkt meer op de belevenis sen uit een spannend jongensboek. Omdat hun Ajax-missie tot hu toe voor hun ou ders geheim is gebleven, moeten we gefin geerde namen gebruiken. Het is april 1992, de finale tegen Torino staat er aan te komen. John en Bert, beide 17 jaar oud en al jaren fanatieke Ajax-supporters, we ten het zeker: ze ziillen en moeten er bij zijn. Er doen zich echter een paar proole- 1 men voor: zowel ouders als school staan geen extra vrije dag toe. En geld voor de trëin'hebben ze niet. Het duo broedt een plan uit. Met hun laat ste spaarcenten weten ze via de suppor tersvereniging kaarten te bemachtigen. Dat probleem is dus snel opgelost. Voor school 'ontwerpen' ze ieder een 'wa terdicht', briefje. Boven een perfecte imita tie van de handtekening van hun vader staat dat ze de finaledag 13 mei voor on derzoek in de polikliniek verwacht wor den. De scholen waarop ze zitten trappen er in. Nu de ouders. Bert laat weten dat hij woensdag en donderdag bij John lo geert en andersom. Het klinkt geloofwaar dig, ook pa en ma tuimelen er in. Volgend probleem is het vervoer. Hun tienerreke ning staat in het rood, maar zwartrijden in de trein vinden ze risként. Liften kan te veel tijd kosten, zo overwegen ze. Blijft niets anders over dan de brommer. Ai om zeven uur die woensdagochtend vertrekken ze. John rijdt, Bert op de bud- dysit en achterop nog een extra jerrycan met benzine. Om een uur 's middags be reiken ze de hoofdstad. "Ons hart ging open. Die sfeer op het Leidseplein. Geweldig," vertelt Bert. John valt bij: "De laatste greintjes spijt over de toch wel gewaagde missie waren verdwe nen. Voor een pilsje hadden we geen geld, eigenlijk net genoeg voor een frietje en •9 Zelfs op haar werk maakte de Heerlense gemeente-ambte naar Isabelle Signorile reclame voor Ajax. voor benzine. Het deerde niet. Want die ervaring zullen we nooit vergeten." Het verloop van de finale is alom bekend. De Zuidlimburgse supporters maakten het hele Ajax-feest mee. En genoten. Ook g na de wedstrijd. Maar ze hadden een 'klei nigheidje' over het hoofd gezien. En dat begon na de wedstrijd op weg naar de hul diging al fors te knagen. Moesten ze mid den in de nacht met hun brommer naar Limburg? Nee, dat niet. Het duo verkoos na ampel beraad voor een kostenloze overnachting op het Centraal Station. "Dat doen we dus nooit meer. We waren best wel bang en zijn maar enkele uurtjes gebleven. Slapen lukte niet. Bij de eerste zonnestralen zijn we snel op de brommer gestapt richting Limburg," aldus Bert. Hun Cup-avontuur is nooit ontdekt, Al thans niet door docenten of ouders. In de eerste dagen daarna hadden ze gemengde j gevoelens. "Mijn god, wat hebben we ge daan, zeiden we tegen elkaar. Achteraf be grepen we het risico pas. En natuurlijk bleef de angst dat onze ouders er achter kwa men," laat John weten. Helemaal zwijgen lukte overigens niet. immers, een dergelijke ervaring heeft pas waarde als je het met ie mand kan delen. John en Bert vertelden het na een weekje aan enkele goede vrienden, ook Ajax-supporters. Hun lippen bleven verzegeld, Ajax-supporters plegen geen verraad. John en Bert waren voortaan hel den. Ze genoten onder hun vrienden de roem, zoals alleen een Griekse veldheer die na een gewonnen slag toekomt. Overigens is een bezoek aan Ajax voor de jonge helden inmiddels geen probleem meer. Beiden zijn nu 19 jaar, hebben een studiebeurs en een bijbaantje. Een van hun mede-supporters beschikt over een auto. "We zullen ons avontuur uit mei 1992 best nog eens aan onze ouders vertellen.

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 18