DANNY BLIND BESPEURT I VERANDERING BIJ AJAX' J 'WE HEBBEN MEER KREDIET' inn O AJAJIIFE Veel tijd heeft Dan ny Blind niet. „Verandering van de plannen", excuseert hij zich. Maar de nog res terende minuten offert hij graag op om als eer ste Ajacied aan de tand te worden gevoeld in deze rubriek van Ajax- Life. Supporters en spe lers staan daarin cen traal. De fans leveren de vragen, de leukste daar van worden door de voet ballers beantwoord. Blind neemt de ouverture voor zijn rekening. Hij praat over de supporters, over de verhouding met de spelers en over een ken tering die hij bespeurt. „De houding van het pu bliek is de laatste jaren veranderd, het lijkt wel of we meer krediet heb ben." 14 Danny Blind is inmiddels een van de oer- Ajacieden. De voormalig Spartaan speelt al weer acht jaar aan de Middenweg en maakte alle ontwikkelingen van het afge lopen decennium van dichtbij mee. Daarbij hoorde ook de verandering in de beleving door de supporters. Want Ajax was niet altijd zö populair en De Meer zat niet al tijd zö vol. „In mijn eerste jaren was dat al aan het veranderen", weet Blind nog. „Maar in die tijd trokken we voor een mo dale wedstrijd toch echt niet meer dan tienduizend toeschouwers. Dat was niets nieuws eigenlijk. Ook het gouden Ajax, in het begin van de jaren zeventig, zorgde in dat soort wedstrijden zelden voor een uit verkocht huis." De echte kentering kwam volgens Blind on der het technisch bewind van Leo Beenhak ker. De Meer zat bijna elke week zo goed als vol. „En de houding van de supporters veranderde. Wel kritisch, maar dat zullen Amsterdammers altijd blijven. Dat is hun recht. Met een ploeg als Ajax mag dat ook. Maar we hadden meer krediet. Hoe dat ge komen is, weet ik niet. Ik denk, in eerste in stantie, door wat je als ploeg biedt." Een combinatie van factoren deed de rest. De spelers, het type voetbal dat Ajax voorstaat en de open houding van het be stuur naar buiten toe zorgden ervoor dat Ajax een positieve uitstraling naar het pu bliek kreeg. „De supporters voelden meer dat ze deel uitmaakten van de vereniging, en dat is heel belangrijk. Als spelers heb ben we daar zelf ook aan bijgedragen. Niet alleen op het veld, via de pers en door fan mail. Ook door van onze kant de aanhang anders te benaderen." Dat uitte zich vooral na afloop van de wedstrijden. Blind weet nog goed hoe in het verleden de spelers vaak werd verwe ten dat ze niet de moeite namen suppor ters te bedanken. „Maar dat had een re den. Ze waren soms ook te kritisch, be schouwden het als vanzelfsprekend dat we elke tegenstander oprolden. Maar zo werkt het niet. Zelfs niet bij Ajax. Dat is langzaam veranderd. Er kwam meer we derzijds respect. Nu bedanken we de sup porters zelfs na een moeizaam gewonnen punt." Als aanvoerder is Danny daar ook scherp op. „Soms staan er al zeven spelers bij de tunnel. Dan haal ik ze terug. Want wat is er beter dan supporters direct na een wedstrijd te laten merken hoe belang rijk ze voor ons zijn?" Want belangrijk zijn de fans. Daarover laat Blind geen twijfel bestaan. „Vooral op de momenten dat we het moeilijk hebben, al komt dat bij Ajax gelukkig niet zö vaak voor. Maar als de ploeg dan even aanzet, slaat de vonk meteen over. Supporters voelen dat moment goed aan." Hij vindt het alleen jammer dat er eerst op het véld iets moet gebeuren. Een offensief, een

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 14