AJA*IFE Kontrakt Populariteit per PROVINCIE LjtyïSSÜ- Name Drente230 Flevoland299 Friesland231 Gelderland1798 Groningen102 Limburg433 Noord-Brabant1752 Noord-Holland3984 Overijssel422 Utrecht827 Zuid-Holland2064 Zeeland278 I ZESDE AJAX SUPPORTERS- TOERNOOI China here, is Mister Rijkaard there? De start van een eigen blad. Contractondertekening door de heren Pauw (links) en Rings Natuurlijk is het leuk om te weten hoeveel leden elke provincie telt. Voor de regiover tegenwoordigers is het zelfs van cruciaal belang. Zij moeten er immers met hun as sistenten voor zorgen dat het ledental in hun provincie groeit en niet daalt. Daarom heeft de Ajax Supportersvereniging per 31 december 1993 de populariteit van Ajax gemeten per provincie. Opvallend zijn de cijfers uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Conclusie: Ajax leeft in heel Nederland. Maar ook buiten de grenzen is Ajax populair. Het ledenbestand telt bijna honderd leden uit het buitenland. Over een halfjaar volgt er een nieuw, overzicht. Voor de bekerwedstrijd Ajax - FC Twente op 15 december j.l. is er een overeen komst getekend tussen de heer Rings, di recteur Bosch en Keuning en Theo Pouw, penningmeester van de Ajax Supporters vereniging. Grafische bedrijven Bosch en Keuning uit Baarn nemen de totale exploi tatie van Ajax-Life voor hun rekening. In 1994 betekent dit dat er zes nummers gaan verschijnen van dit tijdschrift. Op zaterdag 14 en zondag 15 mei a.s. wordt voor de zesde keer het Ajax Sup porters Voetbaltoernooi gehouden op Sportpark Drieburg in Amsterdam-Oost. Dit is een van de grootste voetbaltoer nooien in Nederland. In totaal kunnen er honderd teams meedoen. Voor meer in formatie: Frans Perlot, Ajax Supporterver eniging. Tel: 020-6936602 Spontane actie van supporters: Kerstpakketten voor Davids en Menzo Het vijfde Ajax Supporterstournooi werd gewonnen door de Stud j fUu address ïfame and

AJAX ARCHIEF

Ajax Life (vanaf 1994) | 1994 | | pagina 12